Ansvar för webbplatsen

Webbplattformen utformas av Kommunikationsavdelningen på Domstolsverket. Den består dels av information som är gemensam för samtliga domstolar, dels av lokal information som publiceras av respektive domstol eller myndighet. Information som publiceras lokalt ansvarar respektive domstol för.

Innehållet har tagits fram i samarbete med representanter från olika domstolar. Vill du ge återkoppling – kontakta oss gärna. 

Ansvarig för webbplattformen är kommunikationschef Petra Thor Jonzon, Domstolsverket.

Uppdaterad
2019-09-16