Ansök om egen konkurs

Här finns en guide som visar hur du ansöker om egen konkurs.
 1. 1
  Fyll i blanketten
  • Blanketten går att fylla i direkt på datorn men du måste sedan skriva ut den och underteckna den.
  • Tänk på att kryssa i att du inte kan betala dina skulder (är på obestånd) och att betalningsproblemet inte är tillfälligt.
  • En ansökan om egen konkurs är avgiftsfri.
 2. 2
  Om du har ett ombud

  Om du företräds av ombud ska du ange dennes:

  • Namn
  • E-post
  • Postadress
  • Telefonnummer.

  Bifoga fullmakt i original.

 3. 3
  Vem gäller ansökan?

  Om ansökan gäller privatperson:

  • Om ansökan gäller en fysisk person ska du bifoga ett hemortsbevis som du kan beställa från Skatteverket. Hemortsbevis hanteras under fliken för personbevis. 

  Om ansökan gäller juridisk person

  • Om ansökan gäller en juridisk person (till exempel aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag) ska ett registreringsbevis, ej äldre än en månad, bifogas. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket.
 4. 4
  Tillgångar och skulder
  • Om ansökan gäller juridisk person – bifoga gärna en förteckning över tillgångar och skulder. Ange även om det finns anställda.
  • Använd gärna vår blankett. Den går att fylla i direkt på datorn men du måste sedan skriva ut den och underteckna den.
 5. 5
  Skicka in ansökan till rätt tingsrätt
  • För enskild firma eller privatperson ansöker du där du var folkbokförd den 1 november föregående år.
  • För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns.
  • Om ansökan lämnas in på plats i domstolens lokaler bör du vara beredd att uppvisa ID-handling.
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll