Ytterligare en person häktad för mord och försök till mord i Kungens kurva

Mål: B 772-20
Södertörns tingsrätt har häktat ytterligare en person så som skäligen misstänkt för ett fall av mord och två fall av försök till mord i Kungens kurva den 18 januari 2020.

Skälig misstanke är den lägre misstankegraden. Åklagaren måste då, så snart han eller hon anser att det finns sannolika skäl för att den misstänkte begått brottet, anmäla det till rätten. Tingsrätten ska därefter hålla en ny förhandling. En sådan förhandling måste alltid hållas inom en vecka från häktningsbeslutet, alltså senast den 31 januari 2020.