Mål om bl.a. synnerligen grovt vapenbrott tas om i tingsrätten

Mål: B 4170-20
Svea hovrätt har idag återförvisat ett mål till tingsrätten eftersom en av nämndemännen har ansetts jävig när tingsrätten avgjorde målet i juli 2019.

Huvudförhandlingen kommer nu att tas om med ny domare och nya nämndemän.

Tingsrätten kommer att återkomma genom ett nytt pressmeddelande med information om när huvudförhandlingen ska hållas.