Huvudförhandlingen i mål om mord och grov mordbrand i Tumba avslutad

Mål: B 19585-19
Vid dagens fortsatta huvudförhandling redovisades resultatet av den rättspsykiatriska undersökning (RPU) som inhämtats beträffade mannen som åtalats för mord och grov mordbrand i Tumba.

Mannen bedömdes enligt undersökningen inte lida av en allvarlig psykisk störning. Dom i målet kommer att meddelas den 26 juni 2020 kl. 11.00. Mannen är fortsatt häktad.