Angående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

Mål: B 1794-20
På förfrågan meddelas att det finns möjlighet för journalister som uppvisar presslegitimation att följa huvudförhandlingen från huvudsalen.

Övriga åhörare hänvisas också fortsättningsvis till sidosal. Förhandlingen fortsätter måndagen den 23 november 2020 kl. 09.00.