Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

Mål: B 1794-20
Hovrätten har efter överklagande av Justitiekanslern beslutat att entlediga en av försvararna i målet om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg. Huvudförhandling i målet pågår för närvarande i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.

Ny försvarare har ännu inte förordnats. När ny försvarare har förordnats ska tillfälle ges till yttrande över målets fortsatta handläggning. Tingsrätten måste mot den bakgrunden ställa in huvudförhandlingen även den 9 och 10 november 2020.

Tingsrätten avser att inom kort återkomma med ytterligare information om målets fortsatta handläggning i nytt pressmeddelande.