Dom i Kungens kurva målet kommer den 14 april

Mål: B 772-20
Tisdagen den 23 februari påbörjades förhandling i ett mål som handlat om ett mord och två mordförsök vid en bensinmack i Kungens kurva i januari 2020. Tre personer är åtalade i målet. Dom kommer preliminärt att meddelas onsdagen den 14 april kl. 11.00.

Häktningen för två av de tilltalade har hävts.

Samtliga tre tilltalade har varit frihetsberövade i målet, två av dem sedan januari 2020 och den tredje sedan mitten av oktober 2020. I samband med förhandlingens avslut den 19 mars bestämde tingsrätten att häva häktningen för två av de tre tilltalade i målet. Den ena av dem försattes på fri fot medan den andra kvarblir i häkte då han är häktad i det s.k. Encro-målet.

 

- När man finner att skäl för häktning saknas ska domstolen omedelbart häva en häktning. Så har varit fallet beträffande två av de tilltalade för vilka häktningen hävdes vid sista förhandlingsdagens slut, förklarar rådmannen Kian Amraée.

 

Om man vill ta del av domen kan en beställning göras hos tingsrätten som kommer att maila ut domen när den meddelas den 14 april.