Nytt målnummer för Encro-målet

Mål: B 3712-21
Åtal i det s.k. Encro-målet väntas ges in till tingsrätten den 23 mars 2021. Med anledning av målets storlek har tingsrätten satt upp ett nytt målnummer. Vid beställningar som görs efter att åtal inkommit ska således mål nr B 3712–21 anges (och inte mål nr B 14383–20). Notera att rent juridiskt är det fortfarande ett brottmål, men tingsrätten har satt upp ett nytt mål för att undvika belastningsproblem i domstolens målhanteringssystem. Det är alltså enbart av tekniska skäl ett annat målnummer skapats.

Huvudförhandling i målet beräknas pågå under 34 dagar mellan den 6 april och den 24 juni 2021. Information om specifika dagar och den närmare planeringen kommer att ges i ett senare pressmeddelande.