Rättegången i Encro-målet inleds den 6 april 2021

Mål: B 14383-20, B 3712-21
Den 23 mars inkom åtal i Encro-målet, som är den mest omfattande delen i den målserie som Södertörns tingsrätt haft sedan den 23 februari 2021 (det s.k. Stora målet). I målet finns påståenden om omfattande och mycket allvarlig nätverksbrottslighet knutna till Vårby och närliggande områden i södra Stockholm. Bland de tilltalade och målsäganden finns några rappartister och åtalet bygger bland annat på s.k. Encrobevisning, dvs. bevisning från chattar och konversationer som skett med Encrotelefoner.

 

Åtalet i Encro-målet

I målet är totalt 30 personer åtalade, varav 28 frihetsberövade, under sammanlagt 16 åtalspunkter som bl.a. rör stämpling-, förberedelse-, försök- och medhjälp till mord, synnerligen grovt vapenbrott, synnerligen grovt narkotikabrott, stämpling-, och medhjälp till människorov och människorov, försök till grov utpressning, rån, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott och grovt penningtvättbrott m.m.

 

  • Detta mål rör en stor del av de mycket allvarliga brott som vi har i lagboken. Såvitt vi känner till är detta mål ett av de största brottmål som vi haft i Stockholmsområdet där det finns påståenden om omfattande nätverksbrottslighet, säger Kian Amraée, rådman och en av två juristdomare som ska döma i målet.

 

Inför huvudförhandlingen har några försvarare begärt att den av åklagaren åberopade Encrobevisningen inte ska tillåtas under rättegången. Åklagaren kommer att lämna in sitt yttrande över begäran under måndagen den 29 mars 2021. Tingsrätten har som målsättning att fatta beslut i frågan under onsdagen den 31 mars 2021. Ett separat pressmeddelande kommer att släppas i anslutning till att beslutet meddelas.

 

Om huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen i målet påbörjas den 6 april 2021 och planeras att pågå fram till midsommarveckan med totalt 35 förhandlingsdagar. Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalarna på Bergsgatan 50 på Kungsholmen. Under de tre första inledande huvudförhandlingsdagarna kommer åklagaren att hålla en gemensam sakframställan beträffande 16 av de totalt 30 tilltalade med bäring på påståendet om nätverksbrottslighet och identifikationsfrågor i Encro-sammanhang.

 

En preliminär huvudförhandlingsplan med närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig.

Huvudförhandlingen kommer att börja kl. 09.00 varje dag.

Platser till media och allmänhet

Med hänsyn till pågående pandemi och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara kraftigt begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för skrivande journalister som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. 20 platser finns reserverade åt media i huvudsalen. Föranmälan med angivande av namn och tidning/radio/TV ska ske till tingsrätten senast på onsdag den 31 mars 2021, kl. 12.00. Anmälan kan ske här:

Journalister ska kunna uppvisa presslegitimation för den vakt som sköter insläppet till huvudsalen.

För allmänheten finns 20 platser reserverade i en sidosal med bild- och ljudöverföring från huvudsalen. Biljetter kommer att delas ut till de som är först på plats på morgonen utanför ingången till Bergsgatan 50 på Kungsholmen. Biljetten gäller hela dagen och nästa dag sker en ny utdelning.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas kl. 09.00.

 

Säkerhetskontroll
Det genomförs alltid en säkerhetskontroll vid entrén för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

 

Beställa material
För att beställa material, kontakta tingsrätten här:

Ange tydligt vilket material som önskas. Eftersom förundersökningsprotokollen med bilagor är mycket omfattande (totalt ca 15 000 sidor) kan dessa inte skickas per e-post. Stämningsansökan och förundersökningsprotokollen kommer därför, fram till förhandlingen inleds den 6 april 2021, att finnas tillgängliga i Södertörns tingsrätts reception i digitalt format lagrade på USB-minnen. USB-minnen kan även skickas via post. En kostnad om 246 kronor tas ut per USB-minne