Information inför huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

Mål: B 7816-20
Den 26 augusti 2021 kl. 9.00 inleds huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen angående ett stort antal våldtäkter och viss annan brottslighet. Sista förhandlingsdag beräknas bli den 12 oktober 2021, se bifogad huvudförhandlingsplan. Planen kan komma att ändras.

Förhandlingen förväntas hållas inom stängda dörrar under sakframställningar, förhör och pläderingar som gäller sexualbrott.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen. Företrädare för massmedia som önskar boka åhörarplats för att följa de offentliga delarna av förhandlingen ska senast kl. 12.00 den 25 augusti 2021 anmäla detta till tingsnotarien Bianca Rönngren på telefonnummer 08-561 660 55 eller beredningsjuristen Martin Sahlin på telefonnummer 08-561 662 14. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.