Reviderad huvudförhandlingsplan i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

Mål: B 7816-20
Huvudförhandlingsplanen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen har reviderats. Den nya planen bifogas här.