Ändrad plan för sista dagen i huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

Mål: B 7816-20
Planen för den sista dagen i huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen har ändrats.

Den nya planen innebär att personalia och pläderingar i påföljdsfrågan kommer att starta tidigast kl. 13.00. På förmiddagen kommer åtalspunkten 12 behandlas och då kommer förhandlingen hållas inom stängda dörrar.

I övrigt gäller det pressmeddelande som publicerades 2021-10-19 oförändrat.