Tidpunkt för dom och pressträff i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

Mål: B 7816-20
I målet mot den s.k. Nytorgsmannen planerar tingsrätten att meddela dom den 4 november 2021 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kort sammanfattning av domen.

När domen meddelas kommer tingsrätten också att hålla en pressträff. Närmare information om pressträffen kommer att meddelas i pressmeddelande i början av vecka 44.

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggarna Olivia Reimer eller Agnes Brusén på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se eller på telefonnummer 08-561 662 30 eller 08-561 662 16. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).