Rättegången om den händelse där två barn blev skottskadade inleds den 11 januari 2022

Mål: B 12529-21
Den 28 december 2021 inkom åtal i målet rörande grov misshandel, grovt vapenbrott och vållande till kroppsskada, grovt brott. Åtalet rör bland annat en händelse där en man misstänks för att ha avlossat ett skott som träffade två små barn i Vitsättra i Huddinge den 17 juli 2021.

Huvudförhandlingen i målet påbörjas den 11 januari 2022 och planeras pågå i totalt sex förhandlingsdagar, nämligen 11, 19, 20, 24, 25 och 28 januari.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssal 1 på Bergsgatan 50 på Kungsholmen. Under de två första inledande huvudförhandlingsdagarna kommer åklagaren att hålla sin sakframställan och förhör med de fyra tilltalade kommer att genomföras. Dag tre och fyra kommer att ägnas åt vittnesförhör. Under dag fem och sex kommer huvudförhandlingen att slutföras. Huvudförhandlingen kommer att börja kl. 09.00 varje dag.

Platser till media och allmänhet

Med hänsyn till pågående pandemi och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara kraftigt begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för skrivande journalister som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. 15 platser finns reserverade för media i salen. Föranmälan med angivande av namn och tidning/radio/TV ska ske till tingsrätten senast på måndag den 10 januari 2022, kl. 10.00. Anmälan kan ske här:

Journalister ska kunna uppvisa presslegitimation för den vakt som sköter insläppet till huvudsalen.

För allmänheten finns 15 platser reserverade i salen. Biljetter kommer att delas ut till de som är först på plats på morgonen utanför ingången till Bergsgatan 50 på Kungsholmen. Biljetten gäller hela dagen och nästa dag sker en ny utdelning.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas kl. 09.00.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller inne i rättssalen.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som förs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Säkerhetskontroll

Det genomförs alltid en säkerhetskontroll vid entrén för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Beställa material

För att beställa material, kontakta tingsrätten här:

Ange tydligt vilket material som önskas.