Dom i mål B 12529-21 rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg, meddelas den 10 februari 2022 kl 11.00

Mål: B 12529-21
Södertörns tingsrätt har idag avslutat huvudförhandlingen i mål B 12529-21 rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg. I målet har två tilltalade varit häktade fram till dagens datum. Tingsrätten har hävt häktningarna avseende dessa.

Dom i målet kommer att meddelas den 10 februari 2022 kl 11.00 genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli, avdelning 3. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggaren Wendela Wedenryd på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att gå ut med ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen.