Information med anledning av Coronavirus

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att inte besöka tingsrätten.

Förhandlingar m.m.

Din kallelse gäller till dess du får besked om något annat.

Brådskande förhandlingar (t.ex. ungdomsmål, mål med frihetsberövade parter och vissa familjemål) och förhandlingar inom ramen för projektet för snabbare lagföring kommer att fortgå som vanligt. Däremot har tingsrätten beslutat att ställa in övriga brottmålsförhandlingar och dispositiva tvistemål t.o.m v. 24. Berörda parter kommer att kontaktas.

I dagsläget kommer vi inte att kunna säga när vi kallar på nytt utan vi får återkomma i den frågan.

Tingsrätten kommer löpande ta ställning till kommande förhandlingar och kontakta parter så snart något beslut fattats om att ställa in ytterligare förhandlingar eller sammanträden.

Handlingar till tingsrätten ska i första hand skickas in per e-post.

Ta kontakt med tingsrättens växel om du har närmare frågor på tel. 08-561 660 00.

Coronavirus (Covid-19)

Coronaviruset orsakar luftvägsbesvär, feber och hosta. Inkubationstiden är cirka 1–14 dagar. De flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig självt. Vissa drabbas av lunginflammation. Allvarlig sjukdom har drabbat personer med bakomliggande sjukdomar. Symtomen är väldigt lika vanliga influensasymtom.

Hur viruset sprids

Coronaviruset sprids genom droppsmitta, dvs. hostningar och nysningar. Det krävs en nära kontakt mellan människor. Mycket talar för att viruset lever under en begränsad tid utanför kroppen och endast under särskilda förhållanden. De flesta som smittas blir sjuka inom 3–5 dagar efter kontakt med en sjuk person.

Mer om Coronavirus (Covid-19)

Rekommendationer

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.
Om du har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 Vårdguiden eller sjukvården via telefon för bedömning.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad
2020-03-06