Information med anledning av coronavirus

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att inte besöka tingsrätten.

Tingsrätten arbetar löpande med att begränsa smittspridningen och har bland annat utrustat säkerhetskontrollen och salarna med plexiglas eller liknande anordningar. Det finns dessutom tillgång till desinfektionsmedel i salarna och de allmänna utrymmena. På golvet finns markeringar för att lättare hålla avstånd. Tingsrätten har också begränsat antalet åhörarplatser i förhandlingssalarna.

Förhandlingar m.m.

Din kallelse gäller till dess du får besked om något annat.

Utgångspunkten är att utsatta förhandlingar kommer att genomföras som planerat. Om en förhandling ställs in kommer berörda parter att kontaktas.

Handlingar till tingsrätten ska i första hand skickas in per e-post.

Ta kontakt med tingsrättens växel om du har närmare frågor på tel. 08-561 660 00.

Om du ska delta i en förhandling

För dig som är kallad till en förhandling vid domstolen gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelar annan information.

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga sådana, måste du kontakta domstolen. Kontaktuppgifter till domstolen står på din kallelse.

Vid lindrigare symptom kan du eventuellt medverka i förhandling per telefon eller via videokonferens från hemmet. Det senare kräver dock att du har en dator eller platta med webbkamera, eller en smartphone, samt en stabil internetuppkoppling.

Även den som är frisk och ska delta i en rättegång kan i många fall göra det via videolänk från hemmet, eller annan avskild plats. Den som vill delta på ett sådant sätt kan ta kontakt med tingsrätten för att höra om det är möjligt.

Mer om coronavirus (Covid-19)

Uppdaterad
2020-11-20