Riktlinjer för förordnanden

Tingsrätten har från och med den 1 oktober 2015 börjat använda Sveriges Advokatsamfunds förordnandelistor i enlighet med gemensamt utarbetade riktlinjer för tingsrätterna i Stockholmsregionen.

Sveriges Advokatsamfund har tagit fram listor på advokater som är intresserade av att ta uppdrag som offentlig försvarare vid domstolar. Vidare finns listor med intresserade advokater och biträdande jurister till uppdrag som målsägandebiträde, god man, bodelningsförrättare, boutredningsman och särskild företrädare för barn. Tingsrätterna i Stockholmsregionen har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur dessa förordnandelistor ska användas samt hur tingsrätterna ska bereda jurister på byråer utanför Sveriges Advokatsamfunds verksamhet, möjlighet att komma in med intresseanmälningar för offentliga uppdrag från tingsrätterna.

Via länkarna nedan kan du i detalj ta del av riktlinjerna som gäller för Södertörns tingsrätts del samt få information om hur du, för det fall du inte omfattas av Sveriges Advokatsamfunds förordnandelistor, skickar in en intresseanmälan för offentliga uppdrag till domstolen.

Uppdaterad
2021-03-10