Ansök om stämning

 1. 1
  Skriv en ansökan på egen hand eller använd vår blankett
  • Du måste inte använda vår blankett men det kan vara bra att åtminstone titta på den för att få med alla uppgifter som tingsrätten behöver.
  • Räcker inte utrymmet på blanketten går det bra att skriva på ett vanligt papper och bifoga.
  • Blanketten går att fylla i elektroniskt.
  • Var noga med att fylla i alla kontaktuppgifter du har både för dig själv och för din motpart.
 2. 2
  Skriv ut ansökan och underteckna den.
  • Om du har ett ombud ska denne skriva under.
 3. 3
  Bifoga eventuella bilagor.
  • Om du anlitat ett ombud ska du bifoga en fullmakt i original.
  • Om du vill åberopa skriftliga bevis bör du lämna in dem redan i samband med att du ansöker om stämning.
  • Om du som ansöker om stämning, eller den du vill stämma, är en organisation, ett bolag eller en förening ska du bifoga ett registreringsbevis av vilket det framgår vem som har rätt att företräda organisationen, bolaget eller föreningen.
 4. 4
  Betala ansökningsavgiften via vår betaltjänst
  • För ett mål som rör ett krav på högst 23 650 kronor (det vill säga ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kronor.
  • För ett mål som rör ett krav över 23 650 kronor är ansökningsavgiften 2 800 kronor. Om tvisten inte rör något bestämt belopp är ansökningsavgiften 2 800 kronor. Välj då ”Stämning fastställelse” när du betalar.
 5. 5
  Skicka in stämningsansökan till tingsrätten
  • Huvudregeln är att ansökan ska skickas till den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där motparten, om det är en privatperson, var folkbokförd den 1 november året innan stämningsansökan skickas in.
  • Om motparten är ett bolag eller annan juridisk person skickas ansökan som huvudregel till den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där styrelsen har sitt säte.
  • Är du osäker på vilken tingsrätt ansökan ska skickas till kan du få hjälp av valfri domstol.
Uppdaterad
2019-09-16