Information med anledning av coronavirus

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Solna tingsrätt.

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post. Se kontaktinformation nedan.

Tillgänglighet

Solna tingsrätts expeditions- och telefontider är 8:00-16:30. Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med domstolen att i så stor utsträckning som möjligt använda e-post.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-13