Information med anledning av coronavirus

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Solna tingsrätt.

Om du ska delta i en förhandling

Om du har sjukdomssymtom och ska delta i en förhandling, ta kontakt med tingsrättens växel på telefon 08-561 658 00 som kopplar dig till rätt avdelning.

En kallelse till en förhandling gäller dock tills dess domstolen lämnat annat besked.

 

Tillgänglighet

Solna tingsrätts expeditions- och telefontider är 8:00-16:30. Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med domstolen att i så stor utsträckning som möjligt använda e-post.

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig. För närvarande tar vi inte heller emot studiebesök. Vi avråder från personliga besök vid tingsrätten gällande allmänna förfrågningar och inlämning av handlingar.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-13