Du har erfarenheten. Vi har uppdraget.

Du har erfarenheten. Vi har uppdraget.

En ny nationell plan för omprövning av vattenkraft har gjort att vi behöver fler medarbetare som kan arbeta med dessa frågor. Under hösten har vi rekryterat tekniska råd och juristdomare till mark- och miljödomstolarna. Nu är vi i slutfasen av rekryteringen.

Fem personer som står vid en sjö och diskuterar. Foto.