Besöka en rättegång

Tingsrätten arrangerar inga studiebesök. Den som vill besöka en rättegång hänvisas till att ta del av Domstolsverkets allmänna information om sådana besök. 

För närvarande tar det längre tid för besökare att passera säkerhetskontrollen. Det beror på begränsningar i inpasseringen som gjorts av smittskyddsskäl. Det är därför viktigt att komma i god tid om man är kallad till en förhandling.

Uppdaterad
2019-03-21