Praktik och Prao

Allmän information.

Tingsrätten tar årligen emot praktikanter och prao-elever som visar intresse för verksamheten. Praktik är en del av studentens utbildning där praktikperioden ska ge studenten praktisk arbetslivserfarenhet. Syftet med praktiken är att studenten ska få erfarenhet av hur teoretiska kunskaper kan tillämpas i praktiken. Samtidigt får studenten en god inblick i tingsrättens verksamhet, uppgifter och processer. Oavsett framtida yrkesplaner är praktikperioden en bra erfarenhet för att ge en inblick i arbetet vid domstol och rättsväsendet i stort. Det är ett erfarenhetsutbyte mellan praktikanter och medarbetare vid tingsrätten. Praktikanten räknas inte som arbetskraft och därmed utgår inte någon ekonomisk kompensation.

Tingsrätten kan inte erbjuda praktikplatser under vårterminen 2021.

För att maila ansökan om praktik eller prao till höstterminen 2021, se nedan. 

Vilka kan söka plats för praktik eller prao?

  1. Juridikstuderande vid universitetet
    Studenten ska studera vid juridikprogrammet vid universitetet och ska ha avslutat termin sex. Praktiktjänstgöring ska vara inskrivet i programmets kursplan alternativt att studenten valt en valbar kurs som innefattar arbetsplatsknutna studier. Studenten kan även välja att praktisera inom ramen för uppsatsskrivandet. Platserna erbjuds i den turordning som ansökningarna kommit in till tingsrätten. Senast i december respektive juni ska tingsrätten fastställa vilka praktikanter som ska erbjudas praktikplats kommande termin. Praktiken ska omfatta 8–10 veckor.

  2. Paralegalstuderande vid yrkesinriktade lärosäten
    Urvalet görs i den turordning som ansökningarna kommer in till tingsrätten. Senast i december respektive juni ska tingsrätten fastställa vilka praktikanter som ska erbjudas plats kommande termin. Praktiken ska omfatta 8–10 veckor.

  3. Prao-elever
    Prao-eleven ska gå antingen årskurs åtta eller nio vid en grundskola som verkar inom tingsrättens domsaga. De tre första intresseanmälningar som kommer in till tingsrätten styr vilka veckor som erbjuds. Praktiken ska omfatta max 1 vecka.

  4. Praktiksökande via Arbetsförmedlingen.
Uppdaterad
2019-07-01