Praktik och Prao

Allmän information.

Tingsrätten erbjuder praktiktjänstgöring och tar emot prao-elever. Det är ett sätt för myndigheten att visa upp verksamheten för framtida arbetssökande. Praktiken ska ge en inblick i hur arbetet vid en tingsrätt går till. Som praktikant/prao-elev får man en inblick i hur arbetet vid tingsrätten går till. Man är dock inte att betrakta som arbetskraft och man får inte någon lön.

Ansökan om praktik eller prao görs till: stockholms.tingsratt.hr@dom.se

Vilka kan söka plats för praktik eller prao?

 1. Studenter från högskola eller universitet

  Juriststudenter ska ha avslutat termin sex samt ha en praktikperiod som omfattar minst åtta veckor för att studenten ska få en ordentlig inblick i arbetet på tingsrätten. Tingsrätten tar endast emot studenter som har praktiktjänstgöring inskrivet i programmets kursplan.

  Som huvudregel erbjuder tingsrätten fem praktikplatser för juriststudenter per termin. Platserna erbjuds i den turordning som ansökningarna kommit in till tingsrätten. Senast i december respektive juni varje år ska tingsrätten fastställa vilka av de som sökt praktik som ska få plats kommande termin.

 2. Prao-elever

  Elever från grundskolan som genomför praktik under en vecka. Det finns i regel tio platser per år.

  I december respektive maj varje år görs urvalet av elever inför den kommande terminen utifrån de ansökningar som då kommit in. Om antal sökande överstiger antalet platser sker urvalet genom lottning. Platserna är reserverade för elever som går i grundskola i domsagan.

 3. Praktik genom Arbetsförmedlingen

 4. Annan yrkesinriktad praktik

 5. Personal från andra myndigheter
Uppdaterad
2019-07-01