Beredskapsjour

Beredskapsjour Stockholms innerstad och Stockholm Östra.
Jourkansliet är bemannat endast helger och helgdagar. Besöksadress: Rådhuset - Stockholms tingsrätt, Scheelegatan 7, Stockholm Telefon 08-561 679 49.

Beredskapsjouren bemannas av personal från Stockholms och Nacka tingsrätter enligt ett rullande schema. 

Stockholmsområdets domstolar samlokaliserar beredskapsjourer.
Lagmännen i Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter har enats om att samlokalisera beredskapsjourerna i Stockholmsområdet till Stockholms tingsrätts lokaler på Scheelegatan 7.

De tre beredskapsområdena (Stockholms innerstad och Stockholms Östra, Stockholms Södra samt Stockholms Norra och Gotland) är även separata beredskapsområden med samma geografiska indelning som nu.
Stockholms, Södertörns och Attunda tingsrätter är samordningsansvariga för respektive område.

Uppdaterad
2019-08-21