Beställningsformulär för intyg avseende äktenskapsskillnad

För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du fyller i så mycket information som möjligt om den handling du söker.

Normalt skickar vi handlingen inom någon dag. Men ibland har vi många beställningar på kö och det kan därför ta en eller ett par dagar innan vi återkommer till dig. Du behöver inte skicka en påminnelse eller lägga en ny beställning på samma sak. Detta riskerar ytterligare fördröjning pga. dubbelexpediering.

Avgifter

Stockholms tingsrätt tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Läs mer om avgifter under under rubriken Ta del av allmänna handlingar.

Information om anonymitet

Om du vill vara anonym eller saknar e-postadress rekommenderar vi dig att kontakta oss per telefon i stället, vardagar mellan kl 9.00-12.00. Du kan också besöka tingsrätten och beställa handlingar i receptionen, vardagar mellan kl 8.00-16.00. Se vidare information på vår kontaktsida.

Översättning av handlingar

Tingsrätten översätter inte handlingar. Om en handling finns översatt i akten lämnas den dock (efter sekretessprövning). Behöver du få en handling översatt måste du själv ta kontakt med en översättare. På Kammarkollegiets webbplats finns information om auktoriserade översättare.

Beställningsformulär intyg

Jag vill beställa intyg avseende äktenskapsskillnad
Vi tar ut avgift för beställning som överstiger ett visst antal sidor/filer, läs mer ovan.
Leveranssätt
Uppdaterad
2019-10-09