Viktig information med anledning av Coronaviruset

Har du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber, även lindriga symptom, ska Du inte besöka tingsrätten.

Om du har sjukdomssymtom som nämns ovan och ska delta i en förhandling. Ta kontakt med växeln på telefon 08-561 650 00 som kopplar dig till rätt avdelning.

Stockholms tingsrätt är fortsatt öppet som vanligt för allmänheten men för dig som besöker domstolen är det viktigt att du håller 1,5–2 meters avstånd till andra. Tingsrättens förhandlingar omfattas inte av begränsningen avseende antalet deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För att kunna hålla avstånd har antalet åhörarplatser i tingsrättens förhandlingssalar tillfälligt begränsats. 

För närvarande tar det längre tid för besökare att passera säkerhetskontrollen. Det beror på begränsningar i inpasseringen som gjorts av smittskyddsskäl. Det är därför viktigt att komma i god tid om man är kallad till en förhandling.

Större grupper av personer, exempelvis skolklasser, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten ombedes att avvakta med det.

Håll avstånd! Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor!

 

Please remember to keep your distance

Stockholm District Court is still open as usual to the public, but for those of you who visit the court, it is important that you keep a distance of 1.5–2 meters from others. Court proceedings are not included in the limitation of public gatherings (allmänna sammankomster och offentliga tillställningar). In order to be able to keep distance, the number of audience seats in the district court's courtrooms has been temporarily limited.

At present, it takes longer for visitors to pass the security check. This is due to restrictions on entry made for infection control reasons. It is therefore important to arrive in good time if you are summoned to a trial.

Larger groups of people, such as school classes, who, for the purpose of study, want to visit the district court are asked to wait with it.

Are you summoned to a court hearing?

If you have received summons to a court hearing but are unable to attend you must contact the court for information on what applies. Please contact us on telephone number 46-8-561 650 00 to be connected to the correct section.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Uppdaterad
2020-11-19