Viktig information med anledning av Coronaviruset

Har du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber, även lindriga symptom, ska Du inte besöka tingsrätten.

Om du har sjukdomssymtom som nämns ovan och ska delta i en förhandling. Ta kontakt med växeln på telefon 08-561 650 00 som kopplar dig till rätt avdelning.

Håll avstånd!
Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Större grupper av personer, exempelvis skolklasser, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten ombedes att avvakta med det.

Please remember to keep your distance

Be considerate of others and protect yourself – keep a distance of 1.5 - 2 meters from everybody else.

Larger groups of people, such as school classes, who, for the purpose of study, want to visit the district court are asked to wait with it.

Are you summoned to a court hearing?

If you have received summons to a court hearing but are unable to attend you must contact the court for information on what applies. Please contact us on telephone number 46-8-561 650 00 to be connected to the correct section.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Uppdaterad
2020-03-17