Viktig information med anledning av Coronaviruset

Har du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller febers, även lindriga symptom, ska Du inte besöka tingsrätten.

Om du har sjukdomssymtom som nämns ovan och ska delta i en förhandling. Ta kontakt med växeln på telefon 08-561 650 00 som kopplar dig till rätt avdelning.

Större grupper av personer, exempelvis skolklasser, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten ombedes att avvakta med det.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Uppdaterad
2020-03-17