Formulär

1. Jag är
2. Jag har träffat personen jag har parats ihop med:
3. Jag har haft kontakt med personen på annat sätt, t.ex. via mejl eller telefon:
4. Fråga till fiskal: Har din mentor kunnat bidra med råd och stöd inför din fortsatta domarutbildning?
5. Fråga till mentor: Har du upplevt att du har kunnat bidra med råd och stöd inför fiskalens fortsatta domarutbildning?
6. Finns det något värde i att hovrätten fortsätter med mentorskapsprogrammet i dess nuvarande form?
7. Behöver hovrätten erbjuda ytterligare stöd eller hjälp för att mentorskapsprogrammet ska fungera bättre?
Uppdaterad
2022-03-11