Om Svea hovrätt

Svea hovrätts huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i Svea hovrätts domkrets. Varje år kommer det in drygt 12 000 mål till hovrätten.

Det finns sex hovrätter i Sverige och 48 tingsrätter. I Svea hovrätts domkrets ingår 14 tingsrätter. Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län. Tingsrätternas avgöranden kan som regel överklagas till hovrätt. Överklagandet ska normalt ske inom tre veckor från dagen för tingsrättens dom eller beslut.

Svea hovrätt består av åtta dömande avdelningar (avd. 1 - 8) och en administrativ enhet.

Patent- och marknadsöverdomstolen är inrättad inom avdelning 2.

Tingsrätter i Svea hovrätts domkrets:
Stockholms län:
Attunda tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Solna tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Södertälje tingsrätt, Södertörns tingsrätt.

Uppsala län:
Uppsala tingsrätt.

Södermanlands län:
Eskilstuna tingsrätt, Nyköpings tingsrätt.

Gotlands län:
Gotlands tingsrätt.

Västmanlands län:
Västmanlands tingsrätt.

Dalarnas län:
Falu tingsrätt, Mora tingsrätt.

Uppdaterad
2019-07-04