Vår verksamhet

Svea hovrätts huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i Svea hovrätts domkrets. Varje år kommer det in drygt 12 000 mål till hovrätten.

Det finns sex hovrätter i Sverige och 48 tingsrätter. I Svea hovrätts domkrets ingår 14 tingsrätter i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län.

Svea hovrätt består av åtta dömande avdelningar (avd. 1-8) och en administrativ enhet.

Patent- och marknadsöverdomstolen är inrättad inom avdelning 2.

Avdelning 6 är även mark- och miljööverdomstol.

Hovrättens verksamhet bedrivs i fem byggnader på Riddarholmen: Wrangelska palatset, Schering Rosenhanes palats, Hessensteinska palatset, Stenbockska palatset och Kvarteret Västertorn.

Tingsrätter i Svea hovrätts domkrets:
Stockholms län:
Attunda tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Solna tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Södertälje tingsrätt, Södertörns tingsrätt.

Uppsala län:
Uppsala tingsrätt.

Södermanlands län:
Eskilstuna tingsrätt, Nyköpings tingsrätt.

Gotlands län:
Gotlands tingsrätt.

Västmanlands län:
Västmanlands tingsrätt.

Dalarnas län:
Falu tingsrätt, Mora tingsrätt.

Uppdaterad
2019-11-06