Information med anledning av Coronavirus/covid-19

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka tingsrätten.

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och riktlinjer för att förhindra spridning av Covid-19 har tingsrätten beslutat att minska antalet samtida besökare i tingsrättens lokaler till åtta. Utöver detta antal kommer parter, vittnen och andra som har kallats till förhandling av tingsrätten att släppas in i lokalerna. Utrymmet för åhörare i förhandlingssalarna är starkt begränsat av smittskyddsskäl. Personer som inte har kallats till förhandling av tingsrätten kan inte räkna med att det kommer att finnas plats i förhandlingssalen. Ordföranden i enskilda förhandlingar avgör om det finns plats. Beslutet gäller tillsvidare. Vid frågor mejla registrator: uddevalla.tingsratt@dom.se

 

Planerade förhandlingar

För dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

Kontakta oss för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till tingsrätten.

Om du får förhinder når du oss lättast via e-post

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.
Tfn 0522-65 71 00

Statistik och nyheter med anledning av coronaviruset

Domstolsverket tar fram statistik om hur domstolarna påverkas av coronapandemin. I statistiken redovisas siffror över antalet inställda förhandlingar varje vecka. Här kan du också ta del av de nyheter som publicerats.

Har du frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

Uppdaterad
2020-11-24