Information med anledning av Coronavirus/covid-19

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka tingsrätten.

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Med den rådande situationen som pågår och med anledning av att regeringen fattat beslut i fråga om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, har tingsrätten fattat beslut om att begränsa antalet besökare i våra lokaler till högst 50 personer från och med den 30 mars 2020 och tills vidare

Planerade förhandlingar

För dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

Kontakta oss för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till tingsrätten.

Om du får förhinder når du oss lättast via e-post

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.
Tfn 0522-65 71 00

Statistik och nyheter med anledning av coronaviruset

Domstolsverket tar fram statistik om hur domstolarna påverkas av coronapandemin. I statistiken redovisas siffror över antalet inställda förhandlingar varje vecka. Här kan du också ta del av de nyheter som publicerats.

Har du frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

Uppdaterad
2020-04-27