Information med anledning av Coronavirus/covid-19

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka tingsrätten.

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens nya beslut och riktlinjer för att förhindra spridning av Covid-19 har tingsrätten beslutat att minska antal samtida besökare i tingsrättens lokaler till åtta. Utöver detta antalet kommer endast parter, vittnen och andra som har kallats till förhandling av tingsrätten att släppas in i lokalerna. Avsteg från denna regel kommer medges endast i undantagsfall. Beslutet gäller från och med 24 november 2020 till och med den 13 december 2020. 

Planerade förhandlingar

För dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

Kontakta oss för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till tingsrätten.

Om du får förhinder når du oss lättast via e-post

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.
Tfn 0522-65 71 00

Statistik och nyheter med anledning av coronaviruset

Domstolsverket tar fram statistik om hur domstolarna påverkas av coronapandemin. I statistiken redovisas siffror över antalet inställda förhandlingar varje vecka. Här kan du också ta del av de nyheter som publicerats.

Har du frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

Uppdaterad
2020-11-24