Uddevalla tingsrätt söker juristpraktikanter våren 2023

Om arbetsplatsen

Uddevalla tingsrätt har ca 45 anställda och vi har fina lokaler mitt i Uddevalla. Ungefär hälften av de anställda är domare och notarier medan övriga arbetar på målkansliet och enheten för administration, säkerhet och service. Som domstol i första instans handlägger vi tvistemål, brottmål, domstolsärenden och konkurser.

Arbetsuppgifter

Som juristpraktikant får du inblick i arbetet vid en tingsrätt. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som nyanställda notarier utför, som att föra protokoll vid förhandlingar m.m.

Kvalifikationer

Du ska ha slutfört termin sex på Juristprogrammet.

CV, personligt brev och kopia på senaste studieutdraget från Juristprogrammet skall finnas med i ansökan.

Ingen erfarenhet krävs.

Praktiktjänstens omfattning

Heltid.

Observera att arbetstillfället inte avser någon anställning utan oavlönad praktiktjänstgöring.

Praktiken omfattar tio veckor.

Ansökan

Ansökan ges in till:

Ansök senast: 2022-11-30. Observera dock att praktikplatserna kan komma att tillsättas löpande under hösten.

Referensnummer: 2022/126

Kontaktpersoner

Arne Åkerström, rådman. Telefon: 0522-65 71 00.

Caroline Hilmerson, beredningsjurist. Telefon: 0522-65 71 00. 

Uppdaterad
2022-09-15