Information med anledning av coronavirus

Om du ska delta i en huvudförhandling och misstänker att du är smittad ber vi dig att kontakta oss inför förhandlingen via e-post.

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.

Måndag–fredag kl. 8.00–16.00

Telefon: 090-17 21 00

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån använda e-post i stället.

Icke nödvändiga besök på tingsrätten bör undvikas

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro i tingshuset är nödvändig.

Allmänhet som vill komma i kontakt med domstolen uppmanas istället att i så stor utsträckning som möjligt använda e-post.

Vilka följder får den uppkomna situationen för tingsrätten rättegångar?

Tingsrätten kommer att ställa in vissa rättegångar och färre mål kommer att sättas ut till huvudförhandling med anledning av coronaviruset.

Med anledning av försöka begränsa smittspridning av viruset covid-19 är antalet åhörare vid förhandling eller sammanträde på tingsrätten begränsat. Den som ska närvara som stödperson till någon part, tilltalad, målsägande, vittne eller annan person som ska höras, prioriteras.

Studiebesök

Tills vidare tar vi inte emot några studiebesök.

Frågor om covid-19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

För att följa utvecklingen kan du gå in på Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets respektive webbplatser. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Uppdaterad
2020-04-09