Ansök om bodelningsförrättare

Så här gör du för att ansöka om bodelningsförrättare:
 1. 1
  Beställ personbevis

  För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga personbevis för er båda. Det beställer du hos Skatteverket.

  Ange att det gäller bodelningsförrättare - du kan använda det personbevis som heter ”utdrag om folkbokföringsuppgifter”. Personbeviset bör inte vara äldre än tre månader.

 2. 2
  Personuppgifter och kontaktuppgifter

  I din ansökan ska du skriva ditt och din motparts namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress.

 3. 3
  Förslag på bodelningsförrättare

  I ansökan kan du ge ett förslag på en person som kan utses till bodelningsförrättare. Den personen bör också skriva att hen åtar sig uppdraget.

  Om du inte har förslag på en person ska du skriva att du vill att tingsrätten utser en lämplig person.

 4. 4
  Uppgift om när samboförhållandet upphörde

  Om du ansöker om bodelningsförrättare för att ett samboförhållande (inte äktenskap) har upphört ska du i din ansökan skriva när samboförhållandet upphörde.

 5. 5
  Namnteckning

  Ansökan ska vara undertecknad av den som ansöker om bodelningsförrättare.

 6. 6
  Betala in ansökningsavgiften

  När ansökan om bodelningsförrättare kommit in till tingsrätten och ansökningsavgiften på 900 kronor betalats kan handläggningen av ärendet påbörjas.  

 7. 7
  Lämna in ansökan till tingsrätten

  Skicka eller lämna in ansökan till den tingsrätt som den kommun du bodde i den 1 november förra året tillhör. Om ingen av er bor i landet ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt. Du kan söka på postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till.

   

Uppdaterad
2019-09-16