Försök med ny rutin för att effektivisera utsättningen av brottmål

Under 2020 ökade antalet inkomna brottmål till Uppsala tingsrätt med drygt 27 procent. Väldigt många av dessa brottmål ska också bokas ut till huvudförhandling. Själva arbetet med att boka brottmålen är tidsödande och drar mycket resurser.

I syfte att effektivisera tingsrättens arbete med att sätta ut brottmål kommer en av tingsrättens målavdelningar att från och med den 12 april 2021 inleda en försöksverksamhet. Försöket innebär att brottmål i vissa fall kommer att sättas ut till förhandling utan att professionella aktörer i målet, t.ex. offentliga försvarare och målsägandebiträden, dessförinnan har bokats. Det handlar om brottmål där förhandlingen kommer att hållas mer än fyra månader från det att kallelserna skickas ut och där det utöver åklagaren endast finns en professionell aktör.

Av kallelsen till den professionella aktören kommer det att framgå om målet har satts ut till förhandling utan att kontakt dessförinnan har tagits med aktören om datumet. I dessa mål kommer det att finnas möjlighet att efter kontakt med tingsrätten få målet ombokat om den professionella aktören har förhinder den aktuella dagen.

Tingsrätten hoppas på förståelse för denna åtgärd och vi kommer givetvis att utvärdera försöket efter en tid.

Uppdaterad
2021-04-09