Information med anledning av Coronavirus

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka tingsrätten.

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen eller närvara vid förhandling som mark- och miljödomstolen håller på annat ställe. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.


Handlingar till tingsrätten ska i möjligaste mån skickas in per e-post. Vill du lämna in en handling på tingsrätten bör den lämnas i tingsrättens brevlåda som finns vid entrén, även under tingsrättens öppettider.
Vid betalning av ansökningsavgift ser vi helst att betalning sker via e-tjänsten ”Betala ansökningsavgift” på Domstol.se .


En förhandling i domstol omfattas inte av ordningslagens reglering vad gäller allmän sammankomst och offentlig tillställning.

Det finns inga bestämmelser som särskilt reglerar domstolarnas förhandlingar i samband med coronapandemin. Om och hur en förhandling ska genomföras avgörs av domstolen (ordföranden i målet) efter en bedömning från fall till fall.

Planerade förhandlingar

För dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

Kontakta oss för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till oss.

E-post:

Statistik och nyheter med anledning av coronaviruset

Domstolsverket tar fram statistik om hur domstolarna påverkas av coronapandemin. I statistiken redovisas siffror över antalet inställda förhandlingar varje vecka. Här kan du också ta del av de nyheter som publicerats.

Studiebesök och besök av allmänheten

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Vi har ställt in samtliga bokade studiebesök och tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Skolelever, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds att avvakta med det.

Frågor om Covid-19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-11