Information med anledning av Coronavirus

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber, ber vi dig att inte besöka tingsrätten eller närvara vid förhandling som mark- och miljödomstolen håller på annat ställe.

Handlingar till tingsrätten ska i möjligaste mån skickas in per e-post. Vill du lämna in en handling på tingsrätten bör den lämnas i tingsrättens brevlåda som finns vid entrén, även under tingsrättens öppettider.
Vid betalning av ansökningsavgift ser vi helst att betalning sker via e-tjänsten ”Betala ansökningsavgift” på Domstol.se .

Om du ska delta i en förhandling

Är du över 70 år eller tillhör annan riskgrupp, kontakta domstolen.

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post:

Allmänna domstolen: kansli.brevlada@dom.se

Mark- och miljödomstolen: mmd.vanersborg@dom.se

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider på det telefonnummer som framgår av kallelsen.

Frågor om Covid-19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-11