Information med anledning av Coronaviruset


Brottsofferjouren

Uppdatering 2020-10-08
Med start den 13 oktober 2020 kommer brottsofferjouren finnas på plats på tingsrätten varje tisdag.

Brottsofferjouren kommer fr.om. den 16 mars 2020 inte finnas tillgänglig på tingsrätten. Åtgärden är vidtagen i förebyggande syfte med tanke på coronaviruset. Detta gäller tills vidare.

Kontaktuppgifter Brottsofferjouren Varberg:

0340–676501 eller 0200-212019 (till Brottsofferjourernas telefoncentral som vidareförmedlar ditt ärende till oss).

Skicka en fråga via e-post till: info@varberg.boj.se

Skicka en begäran om stöd till: brottsofferstod@varberg.boj.se

Studiebesök

För tillfället avråder Varbergs tingsrätt från alla typer av studiebesök på vår domstol.

Om du ska delta i en förhandling

Om du nyligen besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid -19, eller om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Varbergs tingsrätt

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post.

varbergs.tingsratt@dom.se

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.

Tfn 0340 - 62 84 00

Uppdaterad
2020-03-13