Information med anledning av Coronaviruset


2020-11-27

Den pågående Corona-pandemin har en stor påverkan på tingsrättens arbete och anställda. I syfte att prioritera de viktigast sysslorna har tingsrätten beslutat om begränsningar i tillgängligheten via telefon från och med den 26 november 2020. Detta medför att väntetiden kan bli lång i samband med telefonsamtal till tingsrätten. Många frågor som ställs via telefon är sådana där svaret går att finna på tingsrättens eller Sveriges domstolars gemensamma hemsida. Beställningar av handlingar med mera som finns på domstolen kan lämpligen ske via e-post.  

2020-11-23

Begränsning av antal åhörarplatser

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 samt de riktlinjer som beslutats av regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar tingsrätten att antalet platser för åhörare tills vidare ska vara enligt följande.

  • Sal 1, 5 åhörare, varav 2 platser är reserverade för media
  • Sal 2, 3 åhörare, varav 2 platser är reserverade för media
  • Sal 3, 2 åhörare, varav 1 plats är reserverad för media
  • Sal 4, 1 åhörare, varav 1 plats är reserverad för media
  • Sal 5, 5 åhörare, varav 2 platser är reserverade för media
  • Sal 6, 2 åhörare, varav 1 plats är reserverad för media
  • Sal 7, 2 åhörare, varav 1 plats är reserverad för media

Tingsrätten beslutar dessutom att endast den som har ett ärende till tingsrätten som berör tingsrättens verksamhet får vistas i tingsrättens lokaler. Det innebär att den som har som ärende att besöka en viss rättegång och det inte finns några lediga åhörarplatser inte har rätt att vistas i domstolens lokaler utan måste lämna dessa.

 

2020-03-16

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren kommer fr.om. den 16 mars 2020 inte finnas tillgänglig på tingsrätten. Åtgärden är vidtagen i förebyggande syfte med tanke på coronaviruset. Detta gäller tills vidare.

Kontaktuppgifter Brottsofferjouren Varberg:

0340–676501 eller 0200-212019 (till Brottsofferjourernas telefoncentral som vidareförmedlar ditt ärende till oss).

Skicka en fråga via e-post till: info@varberg.boj.se

Skicka en begäran om stöd till: brottsofferstod@varberg.boj.se

Studiebesök

För tillfället avråder Varbergs tingsrätt från alla typer av studiebesök på vår domstol.

Om du ska delta i en förhandling

Om du nyligen besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid -19, eller om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Varbergs tingsrätt

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post.

varbergs.tingsratt@dom.se

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.

Tfn 0340 - 62 84 00

Uppdaterad
2020-03-13