Veckans förhandlingar

Måndag 16 september 2019
kl. 09:00 - 10:30 FT 235-19, Muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling, Sal 6 
kl. 09:00 - 11:00 Ä 1356-19, Sammanträde, Sal 3
kl. 09:00 - 12:00 B 2741-18, Huvudförhandling, Sal 4,
kl. 09:00 - 16:00 B 1584-19, Huvudförhandling, Dag 1 av 4, Sal 1
kl. 09:00 - 16:00 B 2188-18, Huvudförhandling, Sal 2
kl. 09:30 - 12:00 T 1606-18, Fortsatt muntlig förberedelse, Sal 7
kl. 10:30 - 12:00 FT 1136-19, Muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling, Sal 6
kl. 13:00 - 14:30 B 1659-19, Huvudförhandling, Sal 4
kl. 13:00 - 15:00 T 2647-18, Muntlig förberedelse, Sal 7
kl. 13:00 - 15:30 T 1518-18, Huvudförhandling, Sal 3
kl. 13:30 - 14:15 B 1924-19, Häktningsförhandling, Sal 5
kl. 14:30 - 15:00 B 1785-19, Huvudförhandling, Sal 4
kl. 15:00 - 15:30 B 1717-19, Huvudförhandling, Sal 4

Tisdag 17 september 2019
kl. 08:30 - 10:00 T 966-19, Muntlig förberedelse, Sal 7
kl. 09:00 - 11:00 T 1307-19, Muntlig förberedelse, Sal 6
kl. 09:00 - 12:00 B 2900-18, Huvudförhandling, Sal 2
kl. 11:00 - 11:30 B 1821-19, Huvudförhandling Sal 3
kl. 13:00 - 14:00 B 1853-19, Huvudförhandling, Sal 2
kl. 14:00 - 15:00 B 2259-18, Huvudförhandling, Sal 2
kl. 15:00 - 16:00 B 1789-19, Huvudförhandling, Sal 2

Onsdag 18 september 2019
kl. 09:00 - 12:00 B 135-19, Huvudförhandling, Sal 4
kl. 09:00 - 16:00 B 1584-19, Huvudförhandling, Dag 2 av 4, Sal 1
kl. 09:00 - 16:00 B 2604-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 2, Sal 2
kl. 13:00 - 13:45 B 1447-19, Huvudförhandling, Sal 4
kl. 13:15 - 13:30 K 690-19, Edgångssammanträde, Sal 6
kl. 13:45 - 16:00 B 1531-19, Huvudförhandling, Sal 4

Torsdag 19 september 2019
kl. 09:00 - 11:00 T 181-19, Fortsatt muntlig förberedelse, Sal 6
kl. 09:00 - 12:00 B 1955-19, Fortsatt huvudförhandling, Sal 2
kl. 09:00 - 16:00 B 1584-19, Huvudförhandling, Dag 3 av 4, Sal 1
kl. 09:00 - 16:00 B 2604-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2, Sal 4
kl. 13:00 - 15:00 T 775-19, Muntlig förberedelse, Sal 7


Fredag 20 september 2019
kl. 09:00 - 16:00 B 1584-19, Huvudförhandling, Dag 4 av 4, Sal 1
kl. 13:00 - 15:00 FT 687-19, Muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling, Sal 6
kl. 13:00 - 15:30 T 629-19, Muntlig förberedelse, Sal 7

Uppdaterad
2019-03-21