Information med anledning av coronavirus

Värmlands tingsrätts verksamhet är samhällsviktig. Verksamheten måste fungera även i ansträngda lägen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedömer för närvarande att ordinarie verksamhet kan genomföras. Vi förutsätter att alla de hygienkrav som förordas följs nogsamt.

Om du har symptom som påminner om förkylning eller influensa, även lindriga symptom, ska du inte besöka Värmlands tingsrätt.

Om du är kallad och inte kan komma måste du kontakta tingsrätten.

Tfn: 054-14 84 00

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tillsvidare och för närvarande önskar vi inga studiebesök. Skolelever som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds att avvakta med detta.

Vi har för närvarande hög arbetsbelastning, vänligen kontakta oss endast i angeläget ärende.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-12