Information med anledning av coronavirus

Information med anledning av coronavirus

Värmlands tingsrätt har en samhällsviktig verksamhet som måste fortgå i kristider. Samtidigt har vi ett ansvar för att hindra smittspridningen. Detta är en svår avvägning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och med syfte att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor ställs tillsvidare en rad förhandlingar in.

Vid de förhandlingar som måste genomföras har utökade åtgärder vidtagits i form av begränsning av antalet åhörarplatser samt övriga möjliga överväganden i samband med genomförandet.

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du har symptom som påminner om förkylning eller influensa, även lindriga symptom, ska du inte besöka Värmlands tingsrätt. Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor - håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Om du är kallad och inte kan komma måste du kontakta tingsrätten.

Tfn: 054-14 84 00

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tillsvidare och för närvarande önskar vi inga studiebesök. Skolelever som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds för närvarande att undvika detta.

Även i tingsrättens interna arbete har en rad åtgärder vidtagits för att begränsa smittspridningen. Dessa åtgärder avser bland annat ändrade förutsättningar för att arbeta hemifrån, hållande av interna möten mm.

Vi har för närvarande hög arbetsbelastning, vänligen kontakta oss endast i angeläget ärende.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2021-01-18