Ursäkta röran rådhuset renoveras

Rådhusets fasad håller på att renoveras och entrédörrarna kommer att bytas ut. Arbetet bedöms vara klart i början av juli 2020.

Runt entrén kommer en så kallad "skyddskoja" byggas upp för säker passage för besökare. Eventuellt kommer störningar i form av ljud och minskat ljusinsläpp i förhandlingssalarna att förekomma.

Uppdaterad
2020-05-28