Beredningsjurist – hjälper domarna att fatta rätt beslut

Du som har en juridisk examen kan jobba som beredningsjurist i domstol. Ditt jobb går ut på att förbereda målen i domstol och ge domarna förslag till beslut.
Kvinna i vit skjorta, med armarna i kors.Nubar Onatli jobbar som beredningsjurist på Patent-och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.

Det är hos dig ett mål som kommit till domstolen börjar ta form. Som beredningsjurist gör du det viktiga förarbetet som leder fram till att domarna senare kan fatta väl avvägda beslut.

Att vara beredningsjurist är ett ansvarsfullt arbete med stor variation. Förutom att skriva förslag till domar och beslut, göra rättsutredningar och sitta med under förhandlingar och skriva protokoll har du nämligen mycket kontakt med olika parter som kommer till domstolen. 

Som beredningsjurist får du efterhand specialkunskaper inom olika områden som exempelvis processrätt och tvistemålshantering. Och jobbar du som beredningsjurist i en domstol som dömer i högre eller sista instans kan du räkna med ännu mer kvalificerade uppgifter.

Uppdaterad
2022-03-17