Föredragande jurist – gör det viktiga förarbetet i förvaltningsdomstolen

Du som har en juridisk examen kan jobba som föredragande jurist i förvaltningsdomstol. Ditt jobb går ut på att förbereda målen i domstol och ge domarna förslag till beslut.

I förvaltningsdomstolen kallas den person som tar fram beslutsunderlag och gör förarbetet till domarna för föredragande jurist. Arbetsuppgifterna är liknande de som beredningsjuristen gör i allmän domstol.

Kvinna i röd polotröja och svart kavaj med armarna i kors.Linnéa Edman är föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Det är hos dig målet som kommit till förvaltningsdomstolen börjar ta form. Du gör det viktiga förarbetet som leder fram till att domarna senare kan fatta väl avvägda beslut.
Du har ett ansvarsfullt arbete med stor variation. Förutom att skriva förslag till domar och beslut, göra rättsutredningar och sitta med under förhandlingar och skriva protokoll har du mycket kontakt med olika parter som kommer till domstolen.

Som föredragande jurist utvecklas du med dina arbetsuppgifter och får efterhand specialkunskaper inom olika områden. Jobbar du som föredragande jurist i en domstol som dömer i högre eller sista instans kan du räkna med ännu mer kvalificerade uppgifter.

Textversion av filmen

Filmen handlar om hur det är att jobba som föredragande jurist inom Sveriges Domstolar. Avital jobbar som föredragande jurist. Hon sätter sig på en stol och har flera ljusstativ runt omkring sig eftersom hon är på en inspelningsplats.

Avital: Det är framför allt kombinationen att du får jobba med så superavancerad, kvalificerad juridik och samtidigt kunna ha ett jättehärligt privatliv.

Anton jobbar också som föredragande jurist inom Sveriges Domstolar. Nu sitter han på samma stol där Avital satt förut.

Anton: Det som är gemensamt för de som jobbar här är att man vill ge allmänheten och enskilda personer besked i frågor som är viktiga för dem.

Stina är föredragande jurist. Nu har hon bytt plats med Anton.

Stina: Det handlar om jättemånga olika mål med stora företag och stora summor skatt. När det blir tungt kan jag ta ett annat mål som är enklare i karaktären men ändå handlar om ett människoöde som är jätteintressant att läsa om och som är viktigt. Det känns meningsfullt att gå till den här arbetsplatsen.

Det finns många skäl till att bli föredragande jurist. Vilket blir ditt?

Stina: Jag vet att det är lite löjligt men jag älskar på riktigt det här jobbet.

Uppdaterad
2022-03-17