Avgifter för kopior av allmänna handlingar

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Riktlinjer för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Västmanlands tingsrätt följer Domstolsverkets riktlinjer för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar (Domstolsverkets dnr 2040-2013).

Eventuell kostnad för porto tillkommer till nedanstående avgifter. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Aktuella avgifter

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

 

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

 

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

 

USB

Avgift tas ut som för e-post plus 120 kronor.

 

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Övrigt

För avvikande beställningar kan tingsrätten istället välja att ta en avgift på 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme/kvart.

 

Uppdaterad
2020-11-25