B 5279-18 Grovt jaktbrott

Åklagaren har den 25 september 2020 inkommit med ett åtal för grovt jaktbrott m.m. och påstått att fyra personer i olika omfattning har gjort sig skyldiga till jaktbrott, respektive förberedelse och medhjälp till förberedelse till jaktbrott. Åklagaren har gjort gällande att jaktbrotten ska rubriceras som grova. Åklagaren för också talan om företagsbot mot ett aktiebolag för dess påstådda koppling till ett av jaktbrotten.

Tingsrätten har den 25 september 2020 utfärdat stämning på de tilltalade och i samråd med de tilltalades offentliga försvarare bokat tid för huvudförhandling i målet.

Tingsrätten kommer fortsättningsvis uppdatera denna sida med relevant information om målets fortsatta handläggning och huvudförhandlingen.

Huvudförhandlingen är planerad att hållas den 22, 23 och 24 februari 2021 samt den 2, 4 och 5 mars 2021.

Tingsrätten har beslutat att i huvudförhandlingssalen reservera åhörarplatser för anhöriga. Då medieintresset är stort kommer det endast vara möjligt att på förhand boka en plats per mediehus i en sidosal till huvudförhandlingssalen. ALLA PLATSER FÖR MEDIA ÄR NU FULLBOKADE.

En journalist som önskar försäkra sig om en plats i förhandlingssalen måste ansöka om tillstånd i förväg, via e-post. I ansökan ska uppgift som mediebolag, kontaktperson, e-post och telefonnummer anges.

Angående den kommande huvudförhandlingen i mål nr B 5279-18

 

Det har till tingsrätten inkommit ett flertal frågor och önskemål om att tingsrätten ska låta allmänheten ta del av huvudförhandlingen genom att den ska filmas och livesändas över internet.

Enligt 5 kap. 9 b § rättegångsbalken råder fotograferingsförbud vid en svensk rättegång. Det innebär att det inte är lagligt att länka från en svensk rättegång annat än för deltagande av part och vittnen i samband med att dessa hörs i rättegången, eller genom att det sker genom överföring till en annan sal inom tingsrätten, 10 och 12 §§.

Tingsrätten kommer därför inte att livesända rättegången via internet.

Den besvärliga pandemi som råder kommer heller inte att vara över när rättegången ska hållas och det finns mycket som talar för att tingsrätten inte kommer att kunna erbjuda mer än ett mycket begränsat antal platser för åhörare.

 

/David Viktorsson Harrby

Huvudförhandlingsplan.

Dom i målet meddelas 19/3 kl 13:00. Du kan nu beställa domen på mail nedan.

För mer information kontakta:

 

 

Jessica Thorsell

Domstolshandläggare

021-310524

David Viktorsson Harrby

Rådman

021-310469

Uppdaterad
2020-10-28