B 5279-18 Grovt jaktbrott

Åklagaren har den 25 september 2020 inkommit med ett åtal för grovt jaktbrott m.m. och påstått att fyra personer i olika omfattning har gjort sig skyldiga till jaktbrott, respektive förberedelse och medhjälp till förberedelse till jaktbrott. Åklagaren har gjort gällande att jaktbrotten ska rubriceras som grova. Åklagaren för också talan om företagsbot mot ett aktiebolag för dess påstådda koppling till ett av jaktbrotten.

Tingsrätten har den 25 september 2020 utfärdat stämning på de tilltalade och i samråd med de tilltalades offentliga försvarare bokat tid för huvudförhandling i målet.

Tingsrätten kommer fortsättningsvis uppdatera denna sida med relevant information om målets fortsatta handläggning och huvudförhandlingen.

Huvudförhandlingen är planerad att hållas den 22, 23 och 24 februari 2021 samt den 2, 4 och 5 mars 2021.

Tingsrätten har beslutat att i huvudförhandlingssalen reservera 12 åhörarplatser för media. Då medieintresset förväntas vara stort kommer det endast vara möjligt att på förhand boka en plats per mediehus i huvudförhandlingssalen.

En journalist som önskar försäkra sig om en plats i förhandlingssalen måste ansöka om tillstånd i förväg, via e-post. I ansökan ska uppgift som mediebolag, kontaktperson, e-post och telefonnummer anges.

Pressmeddelande publicerat 2020-11-10

Dom i målet går att beställa först efter att förhandligen är avslutad.

För mer information kontakta:

 

 

Rebecka Nyman

Domstolshandläggare

021-310515

David Viktorsson Harrby

Rådman

021-310469

Uppdaterad
2020-10-28