Så får du använda vårt material

Allt material på webbplatsen är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera oss gärna men ange källa. Du får länka till Sveriges Domstolars webbplats samt använda delar av vårt material, men respektera följande förhållningsregler.

Länkningspolicy

Länka till vår webbplats

Använd inte Sveriges Domstolars logotyp för att länka till vår webbplats. Om logotypen används som länk kan det uppstå tveksamheter om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.

Länka så att Sveriges Domstolars webbplats inte bäddas in på en annan webbplats (framesets).

Så länkar vi till andra webbplatser

Från Sveriges Domstolar webbplats länkar vi till konton i sociala medier som tillhör olika myndigheterna inom Sveriges Domstolar.

I övrigt länkar vi i första hand till myndigheter och organisationer som vi inom Sveriges Domstolar har ett direkt samarbete med. Du lämnar vår webbplats när du går till någon av dessa sidor. Vi ansvarar inte för innehållet på de externa webbplatser vi länkar till.

Bild, text och upphovsrätt

De bilder som finns på webbplatsen är framtagna av leverantörer eller av egen personal på domstol, nämnd eller myndighet. Domstolsverket ansvarar för det övergripande innehållet och varje enskild domstol ansvarar för det som publiceras på deras webbplats.

Vill du använda en bild kan du skicka ett mejl med länk till aktuell bild till registrator på ansvarig domstol eller myndighet. 

Om du får ett godkännande att använda bilden ska fotograf och myndighet anges i samband med publicering. Vi rekommenderar också att använda bildtext i anknytning till bilden.

Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter.

Pressbilder

Sveriges Domstolar tillhandahåller vissa pressbilder. Pressbilder och bilder på ledning får enbart användas av medier i redaktionellt syfte. 

Filmer

Sveriges Domstolars filmer får användas inbäddade via vår YouTube-kanal. Filmerna får inte förvanskas eller förses med missvisande texter. Det ska framgå tydligt i sammanhanget att vi är avsändare.

Uppdaterad
2023-04-14