Information med anledning av Coronaviruset

På grund av covid-19 ber vi dig att bara besöka domstolen om du måste, och aldrig om du har förkylningssymptom. Är du kallad till rättegång men är sjuk måste du ta kontakt med oss. Tag gärna kontakt med oss via e-post i första hand.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5-2 meters avstånd till andra.

Om du ska delta i en förhandling

För dig som är kallad till en förhandling vid domstolen gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelar annan information.

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga sådana, måste du kontakta domstolen. Kontaktuppgifter till domstolen står på din kallelse.

Vid lindrigare symptom kan du eventuellt medverka i förhandling per telefon eller via videokonferens från hemmet. Det senare kräver dock att du har en dator eller platta med webbkamera, eller en smartphone, samt en stabil internetuppkoppling.

Även den som är frisk och ska delta i en rättegång kan i många fall göra det via videolänk från hemmet, eller annan avskild plats. Den som vill delta på ett sådant sätt kan ta kontakt med tingsrätten för att höra om det är möjligt för just henne/honom.

Vittnesstöd

På grund av den rådande situationen är vittnesstödsverksamheten vid tingsrätten tills vidare begränsad. Om behov finns av vittnesstöd måste det bokas i förväg. 

Kontakta tingsrätten

Kontakta oss för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

Du når oss enklast via e-post, men du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider:

Besök av allmänheten och studiebesök

Med hänsyn till det rådande läget behöver vi nu alla hjälpas åt att minska smittspridningen!

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Besök inte tingsrätten om du har förkylningssymptom. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bland annat till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Antalet åhörarplatser i våra förhandlingssalar är med anledning av rådande situation begränsade. Antalet åhörare kan komma att anpassas efter antal parter i salen, således kan det förekomma att inga åhörare får plats i förhandlingssalen.

  • Sal 1, 4, 5 - tar maximalt tre åhörare
  • Sal 6 - tar maximalt sju åhörare

Vi har ställt in samtliga bokade studiebesök och tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Skolelever, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds att avvakta med det.

Statistik och nyheter med anledning av coronaviruset

Domstolsverket tar fram statistik om hur domstolarna påverkas av coronapandemin. I statistiken redovisas siffror över antalet inställda förhandlingar varje vecka. Här kan du också ta del av de nyheter som har publicerats.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

Uppdaterad
2021-01-13