Praktisk information till media

Åhörarplatser till media

Vid intresse av eller frågor om möjligheten att reservera platser för media i uppmärksammade mål, kontakta gärna domstolen via e-post. Ange ditt namn, e-post, mobilnummer och vilket företag som representeras. Om mer än en plats önskas bör även detta anges liksom skälen till det.

Trådlöst nätverk

Journalister har som regel tillgång till tingsrättens trådlösa nätverk. Följ länken nedan eller kontakta receptionen för närmare information.

Stängda dörrar

Om tingsrätten beslutar om stängda dörrar ska alla tillhörigheter såsom datorer, surfplattor m.m. tas med ut ur salen.

Stärkta säkerhetsregler

Den 1 juli 2019 trädde nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolarnas lokaler. 

Det är förbjudet att fotografera inne i rättssalen såväl som att stå utanför salen och fotografera in i den. Straffskalan för brott mot förbudet har skärpts.

Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild och som åhörare har med sig i rättssalen ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor.

Rättens ordförande har möjlighet att göra undantag från förbudet, men domstolen kan inte besluta om ett generellt undantag utan beslut måste tas inför varje förhandling. Som journalist kan du kontakta domstolen före eller vid en förhandling för att få tillåtelse att använda elektronisk utrustning i rättssalen. Det är rättens ordförande som beslutar om sådan tillåtelse.

Tysta tangentbord

Du som fått tillstånd att föra anteckningar på dator, surfplatta eller liknande ska ha tangentljudet avstängt.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid tingsrättens entré. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Kom i god tid!

Tänk på att det kan vara många besökare på domstolen och att kön till säkerhetskontrollen kan vara lång - kom i god tid!

Uppdaterad
2019-08-21

Hitta på sidan

Relaterat innehåll