Videokonferens

VK/medhörning/länk

Videokonferens vid Växjö tingsrätt

Videokonferens är ett bra sätt för parter och vittnen som befinner sig långt från domstolen att delta i förhandlingar. Videorum bokas av den domstol som håller huvudförhandlingen.

Om du har blivit kallad att närvara vid en förhandling genom videokonferens (ljud- och bildöverföring), framgår det av din kallelse var du ska inställa dig och när.

Anmäl din ankomst

Om du ska närvara via videolänk från något av samtalsrummen på Växjö tingsrätt anmäler du dig i receptionen. Var beredd på att styrka din identitet med till exempel körkort eller pass. Ta gärna med dig din kallelse och visa den för vår personal.

Så här går det till

Du kommer att bli visad till ett rum där det finns en TV-monitor och en videokamera. Där väntar du tills du via TV-monitorn blir kontaktad av den domstol som håller i förhandlingen.

Alla som befinner sig i rättssalen där förhandlingen äger rum kan se och höra dig via en bildskärm. Du kan på motsvarande sätt se och höra dem. Videoutrustningen fungerar på sådant sätt att du ser den person som för tillfället talar. Du kan däremot inte se alla närvarande samtidigt i bild.

Det är viktigt att du säger till om du har svårt att höra eller se den som talar, så att det kan rättas till. Lika viktigt är det att du talar tydligt och ser in i kameran så att rätten rätt uppfattar vad du säger.

Medhörning

?

Publicerad
2019-08-21
Uppdaterad
2019-08-21