Historia

Växjö tingsrätt är en av landets större tingsrätter med sina omkring 90 medarbetare. Domsagan omfattas av Kronobergs län, som i sin tur mer eller mindre motsvarar den historiska regionen Värend med dess härader.

Växjö tingsrätt organiserades - liksom landets övriga tingsrätter - i enlighet med 1971 års underrättsreform. Växjö tingsrätt kom därvid att träda istället för fyra tidigare domstolar; Östra Värends häradsrätt, Mellersta Värends häradsrätt, Västra Värends häradsrätt och Rådhusrätten i Växjö.

Tingsrättens nuvarande domsaga bildades i en ny reform när Ljungby tingsrätt i september 2005 slogs ihop med Växjö tingsrätt, som ett led i arbetet med att halvera antalet tingsrätter i Sverige. Växjö tingsrätt faller under Göta Hovrätts upptagningsområde.

I samband med att Mark- och miljödomstolen bildades i maj 2011 stod också renoveringen av våra lokaler klar, på Kungsgatan 8 i centrala Växjö, som vi delar med Förvaltningsrätten i Växjö.

Mark- och miljödomstolen är en av fem dito i Sverige, med Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som högsta instans. Upptagningsområdet för Mark- och miljödomstolen i Växjö sträcker sig från Skåne i söder, via Blekinge och Småland, till Östergötland.

Före 2010 hade Växjö tingsrätt gemensam organisation med Länsrätten i Kronobergs län. Länsrätten i Kronobergs län har numera, tillsammans med länsrätterna i Kalmar och Blekinge län, uppgått i Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten och tingsrätten delar alltså idag lokaler och viss administrativ personal, men är organisatoriskt åtskilda.

Växjö tingsrätts vapenVäxjö tingsrätts vapen sedan 2005
Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21