Avgifter för kopior av allmänna handlingar

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte.

Om du vill vara anonym hämtar du handlingarna hos tingsrätten, och betalar eventuell avgift kontant.

Du kan kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar genom att besöka oss.

Aktuella avgifter

Växjö tingsrätt följer Domstolsverkets riktlinjer för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar (Domstolsverkets dnr 649-2015).

Eventuell kostnad för porto tillkommer till nedanstående avgifter. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För handlingar som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

USB

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 120 kronor.

Ljud- och bildinspelningar på USB

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 120 kronor.

Porto

Vid brevleverans tillkommer porto. Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift.

Uppdaterad
2020-11-27